God do you look Evil in the dark.

Friday, August 10, 2007

EXIT MUSIC FOR A FILM

Ur ett stilla blått ljus sänks jag ned, frökapslar svävar där ovan och jag kan höra de stilla tonerna från mitt favoritfilmtema gränsla till hälften över till verkligheten. Jag är nästan så nästan där, det behövs bara en liten liten knuff...
Vafan gör jag uppe så här sent?

No comments: