God do you look Evil in the dark.

Saturday, April 21, 2007

Tillverkningsprocessen
Trycken görs på dator och skickas till en skrivare som skär ut dem ur en vinyl som ligger på ett genomskinligt bärark. Viss vinyl monteras baklänges och viss rättvänd vilket gör att man måste "skriva ut" vissa tryck spegelvända eftersom de ska vändas innan de trycks på kläderna (det svarta trycket på bilden). Sedan monteras de två olika trycken ihop. Bärarken tas bort och man lägger trycket på kläderna och sätter kläderna i en varm tryckpress som smälter in trycket i textilen. Allés klar!

1 comment:

[Kicki]Lainen said...

Finfina tröjor, nu har du jobbat bra i helgen! ;-)